Regulamin

WARUNKI ROZSZERZONEJ GWARANCJI DLA UŻYTKOWNIKÓW PRYWATNYCH I FIRM

 

   - aby skorzystać z przedłużonej gwarancji urządzeń, wystarczy dokonać rejestracji zakupionego urządzenia w ciągu  14 dni od daty zakupu na stronie www.gwarancja.sklepamigo.pl, przy czym gwarancja obowiązuje od daty zakupu. Aby dokonać rejestracji urządzenia, należy wypełnić formularz rejestracyjny podając dane kupującego, datę zakupu, model urządzenia oraz numer seryjny. Każde zakupione urządzenie musi być rejestrowane osobno. Po dokonaniu rejestracji użytkownik otrzymuje drogą elektroniczną certyfikat potwierdzający rozszerzenie gwarancji. Certyfikat jest powiązany z urządzeniem i ważny wyłącznie z dokumentem zakupu.

- przedłużoną gwarancją nie są objęte latarki akumulatorowe, ładowarki do akumulatorów, narzędzia pneumatyczne, akumulatory oraz akcesoria typu wiertła, bity, walizki.

W przypadku reklamacji w okresie gwarancji, do urządzenia należy dołączyć wydrukowany certyfikat przedłużonej gwarancji oraz dowód zakupu.


Gwarancją objęte są wyłącznie urządzenia widoczne na liście produktów oraz wprowadzone do obrotu na rynek Polski przez firmy
Amigo oraz Cramp S.C.